et en ru

Olmejäätmete kogumine

Olmejäätmed

Olmejäätmed on kodumajapidamises, kaubanduses ja teeninduses inimese elutegevuse, elukorralduse või töö tagajärjel oma tarbimisomadused kaotanud esemed, ained või nende jäägid

Segaolmejäätmed on olmejäätmed, millest liigiti kogumise läbi on eraldatud taaskasutatavad olmejäätmed (vanapaber ja kartong, biolagunevad jäätmed, puidujäätmed, metallijäätmed, pakendijäätmed) ja ohtlikud olmejäätmed. Jäätmete sortimist teostatakse kui taaskasutatavate olmejäätmete ja ohtlike olmejäätmete eraldamine toimub jäätmejaamades. Sortimata olmejäätmete ladestamine prügilasse on keelatud

Olmejäätmete kogumine

Olmejäätmete kogumine toimub korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkonnas või vabaturu piirkonnas.

  • Korraldatud jäätmeveopiirkonnas võib olmejäätmete veoteenust pakkuda üksnes omavalitsuse poolt läbiviidud konkursi tulemusena võitnud vedaja - vt prügiveo korraldus
  • Vaba turu piirkonnas on jäätmevaldajad (kinnistu omanikud,ettevõted ja KÜ-d) vabad endale sobiliku olmejäätmete vedaja leidmisel - vt olmejäätmete piirkonnad

WasteScanner.ee on asukohapõhine veebiplatvorm, mis tegeleb jäätmeveo turul tegutsevate teenusepakkujate ja tarbijate kokkuviimisega. WasteScanner'i platvormil on klientidel võimalus võrrelda erinevaid teenusepakkujaid ning valida neist endale kõige sobilikum pakkuja oma asukohas, samuti tuvastada, kas asute korraldatud jäätmeveo piirkonnas või vabaturu piirkonnas - võrdle hindu SIIT

Otsi

Vali asukoht ja jäätmeliik ning meie kuvame sulle saadaolevaid pakkumisi

Võrdle

Võrdle pakkumisi erinevatelt prügiveo teenusepakkujatelt

Telli

Telli prügikonteiner ja maksa internetipangas või krediitkaardiga